ติดต่อ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ห้อง 323 อาคาร 3 โทรศัพท์ 042-835223-8 ต่อ 42128
สงวนสิขสิทธิ์ © พ.ศ.2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์