คนดี ปัญญาดี สังคมดี 11 มกราคมนี้ โหลดใบสมัครและกรอกสาขาวิชาที่ท่านชื่นชอบ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันนะคะ

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระยะ 5 ปี 2566-2570

เมื่อวันที่ 26 – 27 

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ..ที่ร่วมด้วย ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณอาคารศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การประเมินคุณภาพการศ

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

การประเมินคุณภาพการศ

Read more