คนดี ปัญญาดี สังคมดี 11 มกราคมนี้ โหลดใบสมัครและกรอกสาขาวิชาที่ท่านชื่นชอบ แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กันนะคะ

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้อบรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยระยะ 5 ปี 2566-2570

เมื่อวันที่ 26 – 27 

Read more

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสัง

Read more

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ..ที่ร่วมด้วย ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาด บริเวณอาคารศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การประเมินคุณภาพการศ

Read more